Schade

FAQ

Wat moet ik doen bij schade?

Heeft u onverhoopt schade? Meld dit direct en uiterlijk binnen 24 uur via ons e-mailadres: schade@terbergbusinessmobility.nl. Het volledig ingevulde schadeformulier kunt u sturen naar Terberg Business Mobility, Postbus 3046, 3502 GA Utrecht.

Schade ten gevolge van nalatigheid of onzorgvuldig gebruik van de shortlease auto is voor rekening van de bestuurder en ter beoordeling van Terberg Business Mobility. Denk hierbij aan het niet tijdig peilen van vloeistoffen, tanken van verkeerde brandstof en het niet handelen conform het instructieboekje van de leverancier. Voor andere schades brengt Terberg Business Mobility per gebeurtenis een eigen risico in rekening.