Schade

FAQ

Wat doe ik bij schade aan mijn shortlease auto in het buitenland?

U neemt telefonisch contact op met ons team van Schade via 030 288 47 74. Hier wordt u verder geholpen. Als het nodig is, krijgt u een vervangende auto.

Advies:

  1. Vul altijd het schadeaangifteformulier in;
  2. Maak foto’s van de schadesituatie, dit maakt het makkelijker de schade te verhalen.