Schade

FAQ

Wanneer wordt mijn Eigen Risico ingezet?

Een niet-verhaalbare schade is een schade waarvoor u aansprakelijk gehouden wordt, dit kan bijvoorbeeld een parkeerschade of een kop-staartbotsing zijn. Uw shortlease auto is Wettelijk Aansprakelijk verzekerd, maar ook verzekerd voor Casco schade. Beide verzekeringen hebben hun eigen risico.

Als er schade is aan een tegenpartij geldt er een WA eigen risico van €0,-. Dit wordt in rekening gebracht bij de beoordeling van het schadeaangifteformulier. Mocht er daarnaast schade aan het eigen voertuig zijn, dan wordt uw Eigen Risico aangesproken.

Het kan voorkomen dat een schade lager is dan het eigen risico, dan betaalt u uiteraard alleen het bedrag van de schade en niet het volledige eigen risico. Een in rekening gebracht eigen risico wordt gecrediteerd als de schade is verhaald.