Schade

FAQ

Waarom moet ik een schadeaangifteformulier invullen?

Een schadeaangifteformulier vult u in als er sprake is van tweezijdige schade (met tegenpartij) of op verzoek van één van onze medewerkers.