Algemeen

FAQ

Hoe geef ik een andere berijder door voor de shortlease auto?

Via shortlease@terbergbusinessmobility.nl kunt u aangeven voor welk kenteken, per welke datum er een nieuwe bestuurder met de shortlease auto rijdt. Gelieve daarbij naam, thuisadres, mobiel telefoonnummer en mailadres en ingangsdatum aan te geven. Een juiste administratie van de bestuurdersgegevens is belangrijk voor bijvoorbeeld het versturen van verkeersovertredingen.